Odpowiedzi

2010-03-01T20:13:58+01:00
Znak "/" zastępuje kreskę ułamkową

(√3/3+√6/3):(√6/3-√3/3)= [(√3+√6)/3]:[(√6-√3)/3]

dzielenie ułamków zastępujemy mnożeniem przez odwrotność dzielnika

[(√3+√6)/3]*[3/(√6-√3)]=...

po skróceniu

... =(√3+√6)/(√6-√3)

pozbywamy się niewymierności z mianownika
mnożymy licznik i mianownik przez (√3+√6) stosując w mianowniku wzór skróconego mnożenia

(a-b)*(a+b)=a^2-b^2

zaś w liczniku (a+b)^2=a^2+2ab+b^2

(√3+√6)^2/[(√6-√3)*(√3+√6)]=(3+2√18+6)/(6-3)=(9+2√18)/(6-3)= (9+2*3√2)/3=3+2√2