BAAARDZO Prooosze o pomoc...


1. Do uzyskania konfiguracji elektronowej którego z helowców dążą następujące atomy tworzące cząsteczki związków chemicznych :
a) fluoru b) magnezu c) litu d)siarki

2. na podstwie podanych informacji oraz układu okresowego pierwisatków ustal NAZWY PIERWISATKÓW chemicznych.
-pierwiastek znajduje sie sie grubie 2, a jego atom ma 3 powłoki elektronowe
-pierwiastek znajduje sie w okresie 4, a jego atom ma 8 elektronow walencyjnych
-atom pierwiastka ma 5 powlok elektronowych i 5 elektronow walencyjnych

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T21:08:35+01:00
Zadanie jest niezwykle proste!
a) Fluor - Hel (He)
b) Magnez - Neon (Ne)
c) Lit - Hel (He)
d) Siarka - Neon (Ne)
(Atomy dążące do oktetu przyjmą zawsze strukturę tego helowca, który jest okres wyżej od nich. Helowce to wszystkie te pierwiastki, które znajdują się pod helem. Analogicznie np. fluorowce to wszystkie te pod fluorem (z fluorem włącznie) itd.
Prosty przykład - konfiguracja dla Bromu. Brom jest w 4 okresie, tak więc przyjmie strukturę helowca w okresie wyżej - czyli w okresie 3. Helowcem znajdującym się w okresie 3 jest Argon - Ar. Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe ;))

Zad.2.
a) Magnez Mg (okres mówi ile powłok ma dany pierwiastek)
b) Krypton Kr (8 walencyjnych, czyli oktet a ten mają tylko helowce, ewentualnie wodór, który ma dublet) (grupa mówi o ilości elektrónów walencyjnych danego pierwiastka, ale wtedy nie uwzględniasz grup 3-12, jedynie dopiero 1 i 2 oraz 13-18, z tym, że 13 traktujesz jak gr. 3, 14 jak 4, itd., oczywiście wtedy, gdy chodzi o grupę wskaźnik ilości e. walencyjnych)
c) Antymon Sb (to samo co wyżej)

Może moje wyjaśnienia wydadzą się Tobie trudne, ale postaraj się je zrozumieć, to są naprawdę proste rzeczy! ;)
Powodzenia!
4 2 4