Odpowiedzi

2010-03-01T21:41:10+01:00
Przyczyny wybuchu wojny:
-Zakon starał się zdobyć Żmudź. W 1402 r. Brandenburgia oddała pod zastaw Krzyżakom Nową Marchię (wówczas na północny zachód od Polski), przez co niejako ostatnią przeszkodą w dążeniach krzyżackich stał się gród Drezdenko, stanowiący lenno polskie (podlegające von Ostenom zhołdowanym przez Kazimierza Wielkiego).
- Próby rozerwania sojuszu Polski i Litwy spełzły na niczym, toteż w 1409 r. Krzyżacy zdecydowali się zająć ziemię dobrzyńską (którą Polska niedawno zdołała wykupić dzięki opodatkowaniu się szlachty).
skutki:
-Klęska grunwaldzka spowodowała znaczne pogorszenie sytuacji wewnętrznej państwa zakonnego.
-wygonienie krzyżaków i umocnienie się państwa polskiego
Przyczyny:
-niesłuszne decyzje naszych władców lub innych wysoko postawionych urzędników, odpowiadających za nasze losy.
-zaborcy chcieli posiadać Polskę, gdyż jej położenie geograficzne, dostęp do morza oraz grunty przynosiły zyski
Skutki:
-Na żądanie zaborców traktat rozbiorowy musiał zatwierdzić sejm Rzeczpospolitej. Nie przyniosły skutki interwencji Stanisława Augusta Poniatowskiego na dworach Europejskich.
-sejm musiał przyjąć niekorzystne uchwały gospodarcze i handlowe.