Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-19T18:35:37+02:00
Kropkę stawiamy na koncu zdania, równoważniika zdania, jako znak skrócenia wyrazu oraz po cyfrach oznaczających liczebniki porządkowe.

Nie stawiamy kropki po: tytułach, skrótach jednostek miar i wag, cyfrach oznaczających lata, dni miesiąca, godziny, po skrótach, których ostatnia litera jest ostatnią literą skracanego wyrazu, np.: mgr, dr, dr hab.

PRZECINKIEM ODDZILAMY:

Zdania współrzędne i równoważniki zdań nie połączone spójnikiem z wyjątkiem: i, oraz, lub, albo, bądź, czy, ani, ni. Np.: Poszedłbym na spacer, ale zaczęło padać.
Zdania nadrzędne od podrzędnych. Np.: Każdy, gdzie chce mieszkać, tam mieszka.
Jednakowe części zdania (np.: orzeczniki, dopełnienia, przydawki, okoliczniki) nie połączone spójnikami: i, oraz, lub, albo, bądź, czy, ani, ni, np.: Lubię ciastka, cukierki, lody, czekoladę.
Części zdania połączone spójnikami i wyrażeniami: ale, a jednak, a nawet, a przecież, a także, a tymczasem, a więc, a zatem, czyli, lecz, wobec tego, np.: To może być miłe,a także zabawne.
Wyrazy i wyrażenia powtórzone oraz wtrącone: krótko mówiąc, jednym słowem, być może, istotnie, itp.
Wykrzykniki i wołacze.


PRZECINEK UMIESZCZAMY:

Przed powtórzonymi spójnikami: i, oraz, lub, ale, bądź, czy, ani, ni, np.: Nie kupiłem ani samochodu, ani roweru.
Przed wyrazami: jak, jakby, niby, niż - wtedy, gdy poprzedzają porównania wtrącone lub mające formę zdań albo równoważnikó zdań, np.: Jacek uciekał, jakby goniło go stado wilkow
Przed wyrażeniami: i to, albo raczej, albo lepiej, na przykład, to jest, to znaczy, ale tylko wtedy, gdy wprowadzają szczegół zapowiedziany we wcześniejszej części zdania. Np.: Napiszę do Ewy, albo lepiej odwiedzę ją.
Przed spójnikiem a rozpoczynającym zdanie składowe w ramach zdania złożonego, np.: Szukaliśmy psa w ogrodzie, a on biegał po parku.
Przecinek stawiamy zawsze wtedy, gdy jego brak mógłby powodować dwuznaczność wypowiedzi.

Średnik stosujemy zamiast kropki lub przecinka tam, gdzie kropka oddzielałaby zdanie za silnie, przecinek zaś byłby zbyt słabym znakiem dla zaznaczenia odrębności.

Dwukropek stosujemy:

Przed przytoczeniem cudzej wypowiedzi (rozpoczynamy ją dużą literą).
Przed wyliczeniami, wyjaśnieniami.

Wielokropek umieszczamy:

W razie urwania zdania, przerwania wypowiedzi.
Przed wyrazami niespodziewanymi, wyrażającymi zawód, ironię, rozczarowanie.
Zamiast niecenzuralnych słów.
Nawiasu możemy używać zamiast dwu pauz dla zaznaczenie wyrazów, zdań, które przynoszą dodatkowe uboczne wyjaśnienie nie mieszczące się w zasadniczej wypowiedzi.

Cudzysłowu używami przytaczając tytuły, framenty utworów, powiedzenia. Można stosować cudzysłów zamiast dwukropk,.

z podręcznika, sorry za literówki ,pisałem szybko ; d
5 5 5