Pilne...
Zad.3
Pole prostokąta jest równe 32cm² a jeden z jego boków ma długość 4 cm. Obwód tego prostokąta wynosi:
a) 20 cm
b) 26 cm
c) 24 cm
d) 64 cm

Zad.4
1 m² jest to pole:
a) kwadratu o boku 0,5 m
b) kwadratu o boku 1 m
c) kwadratu o boku 0,25 m
d) kwadratu o boku 1 dm

Zad.17
Pole trapezu w którym suma długość podstaw jest równa 14 cm a wysokość ma 5 cm. Jest równe :
a) 35 cm²
b) 70 cm²
c) 140 cm²
d) 120 cm²

2

Odpowiedzi

2010-03-01T20:16:49+01:00
Zad 3
c) 24 cm
zad.4
b) kwadratu o boku 1 m
zad.17
b) 70 cm²
2010-03-01T20:18:54+01:00
Zad.3
Pole prostokąta jest równe 32cm² a jeden z jego boków ma długość 4 cm. Obwód tego prostokąta wynosi:
a) 20 cm
b) 26 cm
c) 24 cm
d) 64 cm

a=4
b=?
P=a*b
32=4b /:4
b=8

O=2(a+b)=2(8+4)=2*12=24

odp. C

Zad.4
1 m² jest to pole:
a) kwadratu o boku 0,5 m
b) kwadratu o boku 1 m
c) kwadratu o boku 0,25 m
d) kwadratu o boku 1 dm

odp. B
Zad.17
Pole trapezu w którym suma długość podstaw jest równa 14 cm a wysokość ma 5 cm. Jest równe :
a) 35 cm²
b) 70 cm²
c) 140 cm²
d) 120 cm²

a+b=14
h=5

P=(1/2)*(a+b)*h=(1/2)*14*5=35

odp.A