KRZYŻÓWKA
1. Litewskie imię męża Jadwigi. - 8 liter
2. Miejsce koronacji Władysława Łokietka, Kazimierza Wielkiego. - 6 liter
3. Dynastia, z której pochodziła Jadwiga. - 13 liter
4. Związek 2 państw. - 4 litery
5. Miejsce zawarcia układu między Polską a Litwą - 5 liter
6. Dziadek Jadwigi, król Węgier - 11 liter
7. Imię siostry Kazimierza Wielkiego, królowej Węgier. - 8 liter
8. Uroczyste przekazanie królowi insygniów władzy. - 9 liter
9. Imię arcybiskupa gnieźnieńskiego. - 8 liter
10. Miejsce nadania przywileju dla całej szlachty polskiej w 1374 r. - 7 liter
11. Najmłodsza córka Ludwika Andegaweńskiego, królowa Polski. - 7 liter
12. Król Polski i Węgier, z rodu Andegawenów. - 6 liter
13. Specjalne uprawnienia lub zwolnienie z pewnych obowiązków. - 9 liter.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T20:48:12+01:00

1.JOGAIŁŁA
2. KRAKÓW
3. ANDEGAWENOWIE
4. UNIA
5. KREWO
6. Karol Robert
7.ELŻBIETA
8.KORONACJA
9.WOJCIECH
10.KOSZYCE
11.JADWIGA
12.LUDWIK
13.PRZYWILEJ

załączników nie chce mi wczytać, plik nie może zostać odnaleziony :/ przykro mi
1 5 1