Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-02T19:14:48+01:00
Dane:
m NH₄HCO₃ - 1g
M NH₄HCO₃- 14 + 4×1 + 1 + 12 + 3×16 = 75gmol
M NH₃- 14 + 3×1= 17g/mol
M CO₂- 12 + 2×16= 44g/mol
M H₂O - 2×1 + 16 = 18g/mol
Obliczam masy i liczbę moli:
a) NH₃ :
1g NH₄HCO₃---ma masę----75g/mol
to Xg NH₃-----ma masę ----17g/mol
X=17g/mol × 1g : 75g/mol = 0,22g NH₃
m NH₃ =0,22g
(masa amoniaku w cząsteczce wodorowęglanu)

obliczam liczbę moli:
n= m : M
n= 0,22g : 17g/mol=0,012 mola

b) CO₂
1g NH₄HCO₃---ma masę----75g/mol
to Xg CO₂----ma masę ----44g/mol
X=44g/mol × 1g : 75g/mol = 0,58g CO₂
m CO₂ =0,58g
obliczam liczbę moli:
n= m : M
n= 0,58g : 44g/mol=0,013 mola

c) H₂O
1g NH₄HCO₃---ma masę----75g/mol
to Xg H₂O----ma masę ----18g/mol
X=18g/mol × 1g : 75g/mol = 0,2g H₂O
m H₂O =0,24 g
obliczam liczbę moli:
n= m : M
n= 0,24g : 18 g/mol=0,013 mola

Teraz korzystamy z równania Clapeyrona:
p×V = n × R × T to V = n × R × T : p
p-ciśnienie 1000hPa
R stała gazowa= 8,31 Pa × m³/ mol × °K (zamieniamy to na hPa × dm³/ mol × °K mnożąc przez 10)
R = 8,31 Pa × m³/ mol × °K = 83,1 hPa × dm³/ mol × °K
T- temperatura 500°K
n-liczba moli
V- objętość
V = n × R × T : p
Sumujemy nasze liczby moli amoniaku,dwutlenku węgla i pary wodnej:
0,012 + 0,013 + 0,013= 0,038 (ogólna liczba moli wszystkich gazów)
Podstawiamy do wzoru :
V = n × R × T : p
V= 0,038 × 83,1( hPa × dm³/ mol × °K) × 500 °K : 1000hPa
V=1,5789 dm³≈ 1,58 dm³ (całkowita objętość wszystkich gazów)

;) Fajne zadanie...


7 3 7