Odpowiedzi

2010-03-02T17:52:24+01:00
W III w. Cesarstwo znalazło się w poważnym kryzysie zewnętrznym i wewnętrznym. po 260r. Rzymianie musieli walczyć na wszystkich frontach.Limes zaatakowały silne germańskie plemiona Gotów, na wschodzie legiony przegrywały z odrodzonym państwem perskim. W poszczególnych prowincjach żołnierze odwoływali własnych cesarzy. W ciągu 47 lat armie wyniosły an tron 25 cesarzy, z których tylko jeden zmarł własną śmiercią. W 271r. cesarz Aurelian zmuszony był otoczyć Rzym ponurym murem obronnym. Potężne mury miały niemal 19km długości, 18 bram, 382 wieże. rzym przestał być miastem otwartym. Można to uznać za symbol nowych czasów, ale też za wyraz woli przetrwania.
Chaos w Cesarstwie rzymskim powstrzymał cesarz Dioklecjan (PANOWAŁ W LATACH 284-305).Odbudował on stabilnmość polityczną i gospodarcza, zreformował ustrój. Wzmocnił władzę monarszą cesarzy. Przede wszystkim zreorganizował armię. Pozbawił dowódcatwa arystokracje senatorską. Dowódctwo przejeli zawodowi żołnierze. Liczebność armii podwoiła sie i liczyła ok. 600tys.żołnierzy. równocześnie zreformował system podatkowy, dzięki któremu mógł opacić liczną armie. Ludność cywilna skarżyła się od tego czasu na ogromny wzrost podatków. W fdalszej kolejnośc Doklecjan wprowadził złota monete o stałej wartości - solidus (pol. solidny). Urzędnicy byli opłacani wynagrodzeniem o solidnej złotej monecie. Oni oraz oficerowie odsunęli tradycyjna arystokrację od władzy w cesarstwie.
Przez kilkanaście lt utrzymywała sie krycha równowaga i stabilność odnowionego cesarstwa. Odbywało sie to kosztem obywateli. Podatki, zktórych utrzymywano wielka armie broniącą granic, były bardzo wysokie, a gospodarka, zwłaszcza na zachodzie, znajdowała sie w stanie stagnacji. Obywatele rzymscy wycofali sie z życia publicznego, Niechętnie także zaciagneli sie do armii, która uzupełniała swoje szeregi barbarzyńskim najemnikom,