Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T20:37:09+01:00
URZĄD NAUCZYCIELSKI KOŚCIOŁA
to władza autorytatywnego nauczania prawd wiary. Ten urząd
przysługuje biskupom w łączności z papieżem.

Zadaniem Urzędu Nauczycielskiego Kościoła jest czuwanie nad prawowiernym przekazaniem depozytu wiary zawartego w Piśmie Świętym oraz Tradycji i formułowanie oceny na temat wszystkich spraw dotyczących człowieka, o ile wymagają tego fundamentalne prawa osoby ludzkiej i jej zbawienie.
18 4 18