Zad. 1
Pole powierzchni sześcianu wynosi 150 cm². Oblicz objętość tego sześcianu.
Zad. 2
Pole powierzchni bocznej sześcianu wynosi 400 cm². Oblicz pole powierzchni całkowitej tego sześcianu.
Zad. 3
Oblicz pole powierzchni bocznej graniastosłupa o wysokości 1,4dm,
którego podstawą jest trójkąt równoboczny o boku długości 5 cm.

1

Odpowiedzi

2010-03-01T20:59:21+01:00
Zad. 1
150 ÷ 6 = 25
5 cm × 5 cm = 25
a= 5 cm
V= a × a × h
V= 5 cm × 5 cm × 5 cm= 125 cm³
Odp. Objętość tego sześcianu wynosi 125 cm³.

zad. 2
P = 400 cm² ÷ 4 = 100 cm
Pc= 6 × 100 cm = 600 cm²
Odp. Pole powierzchni całkowitej tego sześcianu wynosi 600 cm².

zad. 3
1,4 dm= 14 cm
Pb= 3 × 14 cm × 5 cm = 210 cm²
Odp. Pole powierzchni bocznej tego graniastosłupa wynosi 210 cm².
1 5 1