Odpowiedzi

2010-03-01T21:12:40+01:00
WIELKĄ :Na początku wypowiedzenia, imiona własne, pseudonimy, nazwy mieszkańców:
- planet i kontynentów
- krajów i regionów
Nazwy członków:
- ludów i ras
- narodów i plemion
- dynastii i rodów
Nazwy mieszkańców:
- miast i wsi
- dzielnic i osiedli
Nazwy własne:
- astronomiczne
- geograficzne
- administracyjne
- instytucji i przedsiębiorstw
- organizacji
Nazwy pospolite:
- astronomiczne
- geograficzne
- administracyjne
- przed nazwą własną
- w nazwach urbanistycznych i ulic
Tytuły:
- książek i czasopism
- serii wydawniczych
- artykułów i utworów
- programów RTV
- oprogramowania komputerowego
Nazwy:
- świąt i dni uroczystych
- imprez
- firm i marek
- ugrupowań
- orderów i odznaczeń
MAŁĄ :
Nazwy:
- obrzędów i zwyczajów
- er, epok, okresów i prądów
- artykułów przemysłowych
- artykułów spożywczych
-nazwy pospolite.
3 2 3