1. Napisz równanie okręgu o środku S= (−3 , 6) i promieniu równym długości odcinka o końcach A = (2 , −3), B = (−5, −1)
2. Pole powierzchni kuli jest równe 100(pi). Oblicz objętość kuli.

Proszę o konkretne rozwiązania, żeby można było zrozumieć a nie spisać.
Dzięki...;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T11:01:10+01:00
Zad.1]
obliczam długosc promienia, czyli długosc odcinka AB
A(2;-3) B(-5;-1)
AB=pierwiastek z (-5-2)²+(-1+3)²=√49+4=√53=r
r²=(√53)²=53

RÓWNANIE OKREGU MA POSTAĆ OGÓLNĄ:
(x-x₀)²+(y-y₀)²=r²

S(-3;6)
x₀=-3
y₀=6

równanie twojego okręgu:

(x+3)²+(y-6)²=53

zad.2]
wzór na pole kuli:
p=4πr²
4πr²=100π/:π
4r²=100
r²=100:4
r²=25
r=5

v=4/3 πr³=4/3π×5³=500/3πj.³(166⅔π)