Zad 1.
Oblicz wartość liczbową wyrażenia:
a) 2(x-3y)²-3(x-2y)(x+2y)+12xy dla x=3 i y=-1
b) (2x-3y)²-x(4x+3y)-9y² dla x=ѵ5 -3 (5 pod pierwiastkiem) i y=ѵ5 +3

zad. 2
Za pierwszą godzinę wypożyczenia roweru należy zapłacić n zł, a za każdą następną rozpoczętą godzinę m zł. Ile trzeba zapłacić za wypożyczenie roweru na 2 godziny, a ile - na 6 godzin? Ile trzeba zapłacić za wypożyczenie roweru na 3,5 godziny?

zad.3
Opisz wyrażeniem algebraicznym, ile centymetrów ma: m metrów, d decymetrów i c centymetrów.

1

Odpowiedzi

2010-03-01T22:56:13+01:00
Zad.1
a.(2×6²)-(3×3-2)×5+36=72-(7×5)+36=72-35+36=72-71=1