Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-02T12:24:56+01:00
Woda w organizmach roslinnych i zwierzecych stanowi srednio 80% ciezaru. Niektore, bardziej uwodnione zwierzeta jak meduzy, skladaja sie w 97% z wody. Uczlowieka stanowi ona od 0,2%-komorki szkliwa zebow,do 85% komorki mozgo i limfa. Woda to rozpuszczalnik wiekszosci zwiazkow organicznych i nieorganicznych. W wodzie zachodzi wiekszosc reakcji chemicznych. W wodzie rozpuszczaja sie produkty przemiany materii, i wraz z woda usuwane sa na zewnatrz. Pochlania ona duze ilosci ciepla podczas parowania, co umozliwia utrate nadmiaru ciepla przez wyparowywanie wody- pocenie sie. Woda ma wysoka pojemnosc cieplna co oznacza, ze pochlania duze ilosci ciepla bez zmiany swojej temperatury i chroni to komorki przed naglymi skokami temmicznymi. Duza pojemnosc cieplna i niska przewodnictwo przewodnictwo wlasciwe ciepla charakterystyczna dla tego plynu, umozliwiaja rownomierne rozprowadzenie ciepla przez plyny tkankowe do wszystkich komorek ciala. Wreszcie w srodowisku wodnym tarcie jest minimalne, a zatem woda stanowi "smar" w tych strukturach gdzie zachodzi tarcie jednego narzadu o drugi.
14 3 14
  • Użytkownik Zadane
2010-03-02T15:03:17+01:00
Woda środowiskiem procesów życiowych

Rola wody. Najobficiej występującym składnikiem organizmów jest woda. Jej średnia w nich zawartość waha się w granicach 75-85%. Substancje budujące cytoplazmę, plazmę, bez względu na stopień ich uporządkowania, występują na ogół w fazie wodnej, podobnie jak składniki organelli komórkowych. Podstawowym składnikiem płynów ustrojowych wypełniających jamy ciała oraz naczynia krwionośne i limfatyczne jest woda. Płyny te przenikają do przestrzeni międzykomórkowych, stwarzając komórkom swoiste, względnie stałe, chemiczne środowisko życia. Tak duża ilość wody w organizmach sprawia, że wpływa ona istotnie na właściwości cytoplazmy i oddziałuje na wiele procesów życiowych. Jeżeli porównać właściwości wody z właściwościami innych substancji chemicznych o podobnej masie cząsteczkowej, to można stwierdzić, że pod wieloma względami jest to związek niezwykły. Dowodzi tego wysoka temperatura topnienia i wrzenia, wysokie ciepło parowania, duża pojemność cieplna, wysoka stała dielektryczna, dość duża lepkość i ciężar właściwy, wysokie napięcie powierzchniowe i anomalna rozszerzalność wody. Związek ten jest dobrym rozpuszczalnikiem wielu substancji. Substancje pokarmowe mogą przedostawać się do komórek w postaci roztworów lub zawiesin, a produkty metabolizmu i inne zbędne substancje są usuwane na zewnątrz zazwyczaj w postaci rozpuszczonej w wodzie. Transport różnych substancji wewnątrz komórek i między komórkami może odbywać się tylko za pośrednictwem wody, najczęściej w postaci roztworów. U wielokomórkowców roztwory są przenoszone do różnych części ciała systemem kanałów, np. tkanek przewodzących u roślin lub szczelin, zatok i naczyń układu krążenia u zwierząt. Wydalanie większości produktów metabolizmu u zwierząt tkankowych zachodzi w postaci mniej lub bardziej zagęszczonych roztworów. Napięcie powierzchniowe powoduje dążność cieczy do przybierania kształtu, przy którym jej powierzchnia jest najmniejsza. Konsekwencją napięcia powierzchniowego jest podnoszenie się wody w cienkich kapilarach. W transporcie wody i soli mineralnych przez tkankę naczyniową roślin ważną rolę odgrywają siły wzajemnego przyciągania się cząsteczek wody (kohezji) zapobiegające rozerwaniu się cienkich słupów wody w naczyniach i cewkach. Na skutek działania sił międzycząsteczkowych, na wolnej powierzchni wody tworzy się błona powierzchniowa, która jest na tyle zwarta, że wytrzymuje nawet znaczny ciężar leżących na niej przedmiotów. Dzięki jej obecności mogą poruszać się po powierzchni wody niektóre owady, np. nartnik czy drobne ślimaki. Do błony tej przyczepiają się niektóre glony i bakterie. Stosunkowo duża lepkość wody powodowana polarną budową jej cząsteczek sprawia, że organizmy biernie poruszające się w wodzie często wytwarzają wiele urządzeń ułatwiających utrzymanie się w toni wodnej i chroniących przed opadaniem na dno, np. pęcherzyki powietrza, krople tłuszczu, różne wypustki zwiększające powierzchnię ciała. Zwierzęta czynnie poruszające się w wodzie często przyjmują opływowe kształty oraz mają ciało pokryte warstwą śluzu, co zmniejsza tarcie i ułatwia poruszanie się. Woda ma najwyższą gęstość w temperaturze +4˚C, co umożliwia organizmom żyjącym w zbiornikach wodnych przetrwanie okresu zimowego, bowiem woda w temperaturze +4˚C w zimie opada na dno zbiornika, dzięki czemu duży i głęboki zbiornik wodny nie zamarza do dna. Prawie wszystkie procesy chemiczne mogą odbywać się tylko w roztworach wodnych. Woda nie tylko umożliwia ich przebieg, ale też czynnie uczestniczy w wielu przemianach biochemicznych, jest ona substratem wielu reakcji, np. w czasie syntezy cukrów w procesie fotosyntezy (wytworzenie 1 mola (180 g) glukozy zużywa 6 moli (108 g) H2 O), czy podczas trawienia składników pokarmowych (hydroliza enzymatyczna). W czasie oddychania wewnątrzkomórkowego woda jest produktem reakcji. Wodę, która jest uwalniana bądź zużywana w różnych procesach wewnątrz komórek, nazywamy wodą metaboliczną. Woda-jak wiadomo-jest również ważnym czynnikiem klimatotwórczym. Jej podstawowe znaczenie polega na tym, że pochłaniając duże ilości ciepła pochodzącego ze Słońca, chroni Ziemię przed przegrzaniem, w ten sposób umożliwia trwanie życia na naszej Planecie.
2010-03-02T17:29:04+01:00
Woda ma wielkie znaczenie dla życia na naszej planecie, jest wszechobecna i wszytsko przenika. Stanowi szczególnie cenny składnik organizmów. Jej zawartość decyduje o nasileniu lub osłabieniu procesów życiowych każdego organizmu (niewielką ilość wody zawierają np. zimujące nasiona). Zawartość wody w komórce waha się w granicach od 60 do 98% całej masy. Woda jest rozpuszcalnikiem soli mineralnych pobieranych przez rośliny z gleby. Transporyuje związki do wszytskich komórek ciała. Ma duże ciepło parowania i topnienia, co sprawia, że jest ważnym regulatorem temperatury. Organizmy, broniąc się przed przegrzaniem, wyparowują duże ilości woy i w ten sposób ochładzają swoje ciało. Woda ułatwia utrzymanie stałej temperatury ciaal przy dużych wahaniach temperatury otoczenia, nagrzewa się bowiem powoli i powoli traci ciepło. Utrzymuje także równowagę w środowisku przyrodniczym. Zaburzenia tej równowagi są wywołane regulacją rzek, osuszaniem pól, wyrębem lasów i nadmiernym zużyciem wody przez zakłady przemysłowe.

P.S. Mam nadzieje że choć trochę pomogłam.