Odpowiedzi

2010-03-01T21:17:30+01:00
Dysocjacja jonowa (elektrolityczna ) jest to rozpad zwiazków zawierających wiązanie jonowe lub kowalencyjne spolaryzowane na jony pod wpływem dipoli(cząsteczek) H2O.Tylko te związki, które rozpuszczają się w H2O ulegają dysocjacji jonowej.Proces ten ma olbrzymie zastosowanie w procesach elektrolitycznych np.pozłacanie ,pokrywanie warstwą srebra,cynkowanie,niklowanie i inne procesy elektrochemiczne.Stosując odpowiednie elektrody możemy warstwą danego metalu pokryć określone powierzchnie.
Np.pokrywanie warstwa miedzi elektrody grafitowej:
CuCl2=Cu(2+)+2Cl(-),reakcje elektrodowe:
A(+)
2Cl(-)+2e=Cl2;
K(-)
Cu(2+)+2e=Cu;
Na katodzie wydziela się metaliczna miedźTak możemy otrzymywać pierwiastki metaliczne,szlachetne występujące w nie wielkich ilościach!Zasada niklowania czy cynkowania polega właśnie na tym.
2 3 2
2010-03-01T22:16:18+01:00
Dysocjacja jonowa jest to rozpad związków na jony pod wpływem H2O.Tylko te związki, które rozpuszczają się w H2O ulegają dysocjacji jonowej.Stosując odpowiednie elektrody możemy warstwą danego metalu pokryć określone powierzchnie.