Uczniowie zwiedzając zabytkowy dworzec, dostali od przewodnika do rozwiązania następujący problem: Ilu wagonówo ładowności 20 ton i 30 ton potrzebujemy,aby przewieźć 830 węgla, jeżeli do przewozu wykorzystamy łącznie 33 wagony? Rozwiąz ten problem. Zapisz obliczenia.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T21:05:38+01:00
X=ilośc wagonów 20 t
y=ilośc waqgomów 30t

x+y=33
20x+30y=830

x=33-y
20(33-y)+30y=830
660-20y+30y=830
10y=830-660
10y=170
y=170:10
y=17

x=33-17=16
odp. było 16 wagonów 20 tonowych i 17 30 tonowych.
2010-03-01T21:11:54+01:00
X- wagony 20 ton
y- wagony 30 ton

x+y=33
20x+30Y=830
x=33-y
20(33-y) +30y=830
660y +30Y=830
690 - 20y +30y=830
10y=830-690
10y=170
y=17 wagony 30 ton

x=33-17
x=16 wagony 20 ton

2 3 2