9)Przyporządkuj nazwom estrów oznaczonym liczbami ich wzory
sumaryczne oznaczone lterami;
1.Octan metylu
2.Propionian potasu
3.Mrówczan etylu
4.Maślan metylu
5.Stearynian etylu
6.Mrówczan metylu
7.Maślan pentylu
8.Palmitynian propylu
9. Maślan butylu
10.Oleinian metylu

a)C3H7COOCH3
b)C2H5COOCH11
c)CH3COOCH3
d)C3H7COOC4H9
e)C17H35COOC2H5
f)C3H7COOC5H11
g)C17H33COOCH3
h)HCOOC2H5
i)C15H31COOC3H7


10)Uzupełnij i uzgodnij następujące równania reakcji estryfikacji
a)……+ CH3Oh CH3COOCH3+…..
b)HCOOH +……  HCOOC2H5+…….
c)CH3COOH +C2H5  …… + …..
d)C3H7COOH +……  C3H7COOC2H5 +……
e)…… + C2H5OH  C15H31COOC2H5


11)Ułóż równania reakcji hydrolizy następujących estrów;
a)mrówczanu metylu
b)octanu butylu
c)tripalmitynianu gliceryny

1

Odpowiedzi

2012-04-20T22:59:45+02:00

9)

a-4

c-1

d-9

e-5

f-7

g-10

h-3

i-8

 

10)Uzupełnij i uzgodnij następujące równania reakcji estryfikacji
a)CH₃COOH+ CH₃OH⇒ CH₃COOCH₃⇒+H₂O
b)HCOOH + C₂H₅OH⇒HCOOC₂H₅+H₂O
c)CH₃COOH +C₂H₅OH⇒ CH₃COOC₂H₅+H₂O
d)C₃H₇COOH +C₂H₅OH⇒ C₃H₇COOC₂H₅+H₂O
e)C₁₅H₃₁COOH +C₂H₅OH⇒C₁₅H₃₁COOC₂H₅+H₂O

 

11)

HCOOCH₃+H₂O ⇒HCOOH+ CH₃OH

CH₃COOC₄H₉+H₂O⇒CH₃COOH+C₄H₉OH

C₃H₅(C₁₅H₃₁COO)₃+3H₂O⇒C₃H₅(OH)₃+3C₁₅H₃₁COOH

 

 

2 1 2