Zad 1 jak obliczamy ułamek danej liczby?

zad 2 Jeśli od 2/3 pewnej liczby odejmiemy 1i1/4 i otrzymamy wynik pomnożymy przez 1i4/5, to otrzymamy 1i1/5. Co to za liczba?

zad 3 Gospodyni miała 2i1/4kg mąki i 1i1/2kg ziemniaków. Na kluski zużyła 1/3 ilości mąki i 5/8 ilości ziemniaków, na naleśniki zużyła 1/6 pozostałej ilości mąki. Oblicz o ile kilogramów więcej mąki niż ziemniaków pozostało gospodynii

zad 4 Rolnik dostarczył do cukrowni najpierw 7/15 całej ilości zebranych buraków cukrowych a potem 5/6 reszty zebranych buraków po czym pozostało jeszcze mu 16 kwintaki bóraków. Ile kwintali buraków zebrał rolnik?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T21:28:06+01:00
Zad.1]
aby obliczyć ułamek danej liczby musisz pomnożyć ten ułamek przez tę liczbę

np. ⅕ z 20=⅕×20=²⁰/₅=4
zad.2]
x=pewna liczba

(⅔x-1¼)×1⅘=1⅕
⁶/₅x-2,25=1,2
1,2x=1,2+2,25
1,2x=3,45
x=3,45:1,2
x=2,875
zad.3]
mąka:2¼kg=2,25kg=⁹/₄kg
ziemniaki:1½kg=1,5kg=³/₂kg

kluski:⅓z⁹/₄kg=⅓×⁹/₄=¾kg mąki zużyła na kluski
⅝ z ³/₂ ziemniaków=⅝׳/₂=¹⁵/₁₆ kg zużyła ziemniaków

mąki zostało:⁹/₄kg-¾kg=⁶/₄kg maki zostało

⅙ z ⁶/₄kg=¼kg maki zużyła na naleśniki

mąki zostało: ⁶/₄-¼=⁵/₄kg=1¼kg


ziemniaków zostało:1-¹⁵/₁₆=¹/₁₆

1¼-¹/₁₆=¹⁹/₁₆kg=1³/₁₆ o tyle kg wiecej zostało gospodyni mąki niż ziemniaków
zad.4]
x=całosc plonów

x-⁷/₁₅x=⁸/₁₅x

⁵/₆×⁸/₁₅x=⁴/₉x

x-8/15x-4/9x=1/45x

1/45x=16q
x=16:1/45
x=16×45
x=720qburaków zebrał rolnik
1 5 1