Zad3, str75
Do opisów dopasuj nazwy odpowiednich elementów budowy ryby. pęcherz pławny, śluz, skrzela, pokrywy skrzelowe, tarło, linia boczna, narybek, ławica.

Stanowią narzady wymiany gazowej. .........
Zmniejsza opór ciała w wodzie. .......
Czas rozrodu ryb to ...........
Duże stado ryb to .......
Młode ryby to .........
Pozwala zmieniać głębokość zanurzenia bez strat energii. .........
Jest narządem zmysłu czucia, który odbiera nawet najsłabszy ruch wody. ...............

zad 4

Ponumeruj etapy rozmnażania się ryby.
...... Samice składają jaja-ikrę.
...... Po krótkim czsie wylęgają się młode rybki - narybek.
......Zapłodnienie zewnętrzne następuje w wodzie.

1

Odpowiedzi

2010-03-01T21:18:49+01:00
Ad3.
1.pokrywy skrzelowe
2.śluz
3.tarło
4.ławica
5.narybek
6.pęcherz pławny
7.linia boczna
ad.4
1
3
2
101 4 101