Monika chętnie bierze prysznic,każdorazowo zużywając przy tym około 35 litrów wody.Bartek woli kąpiel w wannie i zużywa za każdym razem mniej więcej 150 litrów wody.
a) Ile m³ wody zużyję Monika na 100 kąpieli pod prysznicem,a ile Bartek na 100 kąpieli w wannie ?
b)Jaki będzie koszt tych kąpieli? Przyjmij, że 1 m³ wody użytej do kąpieli kosztuje 6,61 zł.

1

Odpowiedzi

2010-03-01T22:42:21+01:00
Monika chętnie bierze prysznic,każdorazowo zużywając przy tym około 35 litrów wody.Bartek woli kąpiel w wannie i zużywa za każdym razem mniej więcej 150 litrów wody.

M prysznic 35l
B wanna 150l
a) Ile m³ wody zużyję Monika na 100 kąpieli pod prysznicem,a ile Bartek na 100 kąpieli w wannie ?
100kąpieli:
M: 35*100=3 500 l =3,5 m³
B: 150 *100=15 000l=15 m³
b)Jaki będzie koszt tych kąpieli? Przyjmij, że 1 m³ wody użytej do kąpieli kosztuje 6,61 zł.

koszt
M:3,5 m³*6,61 zł/m³=23,135 zł≠23,14zł
B:15 m³*6,61 zł/m³=99,15 zł