1.Człowiek o masie 70 kg siedzi na kanapie. kanapa działa na niego siłą:
a)o wartości 70N zwróconej w dół
b) o wartości 700N zwróconej w dół
c) o wartości 70 N zwróconej w górę
d)o wartości 700N zwróconej w górę
Odpowiedź uzasadnij.
2. w hali sportowej piłka siatkowa zderzyla sie w locie z piłką koszykową. Na którą z nich podczas zderzenia zadziała siła o większej wartości, jeżeli wiadomo że piłka koszykowa jest większa i cięższa? odpowiedź uzasadnij.
a)na piłkę do koszykówki
b)na piłke do siatkowki
c) na obie pilki działąły siły o takiej samej wartości
d) na piłkę, ktora poruszala się z większą prędkościa

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T21:16:29+01:00
Zad.1)
siła, z jaką kanapa działa na człowieka to jego masa razy stała g:
F=mg
F=70kg x 10m/s
F=700N
no i oczywiście jest skierowana w stronę przeciwną do zwrotu siły, którą na kanapę działa człowiek. Człowiek działa siłą w dół, więc poprawna jest odp.D.

Zad.2) Myślę, że będzie to odp.C.