1. Do właściwości chemicznych zaliczamy:
a) palność
b)temp.topnienia
c)gęstość
d)temp. wrzenia


2. W celu rozdzielenia mieszaniny jednorodnej stosuje się:
a) sedymentację
b) dekantację
c) destylację
d) sączenie

3. Oblicz objęstości azotu i tlenu znajdujących się w powietrzu w Twoim pokoju.WSKAZÓWKA: najpierw należy boliczyć objęstość pomieszczenia

4.Wyjąsnij, kiedy reakcje łączenia się tlenu z innymi pierwiastkami nazywa się spaleniem


ZA te 4ZAD daje 20PKT

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-19T19:10:04+02:00
1. Do właściwości chemicznych zaliczamy:
palnośc
2. W celu rozdzielenia mieszaniny jednorodnej stosuje się:
c) destylację

3. Oblicz objęstości azotu i tlenu znajdujących się w powietrzu w Twoim pokoju.WSKAZÓWKA: najpierw należy boliczyć objęstość pomieszczenia
wymiary pokoju: 3mx4mx5m
V pokoju: 3m*4m*5m=60m³
V azotu: 0,78 * 60m³= 46,8m³
V tlenu: 0,21 * 60m³ = 12,6m³

Odp. w moim pokoju znajduje się 46,8m³ azotu i 12,6m³ tlenu.

4.Wyjąsnij, kiedy reakcje łączenia się tlenu z innymi pierwiastkami nazywa się spaleniem.

odp. kiedy w wyniku tej reakcji wydziela sie dwutlenek węgla
1 4 1