Matematyka z plusem 3
zadanie 2 str 170 . WAŻNE!!

Oblicz objętość stożka powstałego w wyniku obrotu:
1. trójkąta równobocznego o boku 4 cm wokół wysokości
2. trójkąta równoramiennego o podstawie 8 cm i ramieniu 12 cm wokół wysokości poprowadzonej do podstawy.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T23:54:02+01:00
Zad.1]
powstanie stożek o :
r=2cm
l=4cm
h=4√3:2

v=⅓πr²h=⅓π×2²×4√3:2=⁸/₃√3πcm³
zad.2]
powstanie stożek o :
h=pierwiastek z 12²-4²=√144-16=√128=8√2cm
r=4cm
l=12cm

v=⅓πr²h=⅓×π×4²×8√2=128√2π/3 cm³
1 5 1