Można przyjąć,że równik jest okregiem o promieniu 6371 km. Oblicz, jaką powierzchnie miałby kula ziemska, gdyby była kulą o takim promieniu. Porównaj otrzymany wynik z rzeczywistą powierzchnią Ziemi równą 510,066 km kwadratowych. proszę o obliczenia?.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T23:47:04+01:00
R kuli=6371km

pole=4πr²=4π×6371²= około4×3,14×40589641km= około
509 805 874km²
w rzeczywistości powierzchnia ziemi jest wieksza o około :
510066000-509805874=260 129km²
66 4 66