Dany jest okrąg o równaniu x²+y²-2x-3=0. Narysuj ten krąg w układzie współrzędnych. Oblicz pole trójkąta równobocznego wpisanego w ten okrąg. Możecie pominąć rysunek a zamiast tego podać punkt środka okręgu i promień oraz współrzędne tego trójkąta, jeśli się da. Z góry dziękuję ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T22:10:05+01:00
x²+y²-2x-3=0

(x-1)²-1+y²-3=0
(x-1)²+y²=4
S(1,0) r= 2

Narysuj sobie układ po prostu... i ten okrąg. Pamiętaj, że środek okręgu wpisanego w trójkąt jest to punkt przecięcia się dwusiecznych kątów tego trójkąta.
1 5 1