Witam mam do rozwiązania 5 zadań, bardzo proszę o pomoc ...

1.Dach altanki należy pokryć papą. Ile m2 papy należy kupic, jeżeli dach składa się z 4 trójkątów równoramiennych o podstawie 2m 36cm i wysokości 34dm.

2.Stolarz wykonał 4/5 (cztery piąte) całej pracy w ciągu 1 godz i 36 min. W jakim czasie wykona całą prace ?

3. Na międzynarodowych zawodach lekkoatletycznych rozegrano 32 dyscypliny. Zawodnicy USA zdobyli 3x więcej złotych medali niż Europejczycy, a Rosjanie o 3 mniej niż zawodnicy USA. Ile złotych medali zdobyli Europejczycy ?

4. Państwo Kowalscy kupili plac w kształcie prostokąta, który w skali 1:1000 ma wymiary 45 mm i 3,8 cm. Ile zapłacili za ten plac, jeżeli cena 1 m2 tego placu wynosiła 21,5 zł.

5.
W Sali szpitala o wymiarach: długość -6m, szerokość- 4m i wysokość - 3,5m leży 6 pacjentów. Ile m3 powietrza przypada na jednego chorego w tej sali ?

2

Odpowiedzi

2010-03-01T21:50:31+01:00
1.
2m 36cm=2,36 a=2,36 4,01*4=16,04m2

34dm=3,4 h=3,4
__________________
P=?
P=a*h:2
P=2,36*3,4:2
P=4,01 trzeba 16,04m2 papy
2.
1h i 35min = 4/5 pracy
1h i 35min= 95min
95min:4=23,75min 23,75+95=118,75=119,15=1h 59,15min
3.
u=3*e e=5
r=u-3 u=15
e=u:3 r=12

3 4 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T22:06:53+01:00
1.Dach altanki należy pokryć papą. Ile m2 papy należy kupic, jeżeli dach składa się z 4 trójkątów równoramiennych o podstawie 2m 36cm i wysokości 34dm.
a= 2m 36 cm = 2,36 m
h = 34 dm = 3,4 m
Obliczam pole 4 -ech trójkatów równoramiennych
P = 4*1/2*a*h
P = 2*2,36 m*3,4m
P = 16,048 m²

Odp. Nalezy kupić 16,048 m² papy

2.Stolarz wykonał 4/5 (cztery piąte) całej pracy w ciągu 1 godz i 36 min. W jakim czasie wykona całą prace ?
x - cała praca
4/5 x = 1 godz 36 min
4/5x = 1 + 36/60 godz
4/5x = 1 + 0,6
4/5x = 1,6 godz
x = 1,6 godz : 4/5
x = (8/5)*(5/4)
x = 2 godz.
Odp. Całą pracę stolarz wykona w ciagu 2 godzin

3. Na międzynarodowych zawodach lekkoatletycznych rozegrano 32 dyscypliny. Zawodnicy USA zdobyli 3x więcej złotych medali niż Europejczycy, a Rosjanie o 3 mniej niż zawodnicy USA. Ile złotych medali zdobyli Europejczycy ?

x - ilość medali Europejczyków
3x - ilość medali zawodników USA
3x -3 - ilość medali Rosjan

x + 3x + 3x -3 = 32
7x - 3 = 32
7x = 32 +3
7x = 35
x = 35 :7
x = 5
Odp. Europejczycy zdobyli 5 złtych medali

4. Państwo Kowalscy kupili plac w kształcie prostokąta, który w skali 1:1000 ma wymiary 45 mm i 3,8 cm. Ile zapłacili za ten plac, jeżeli cena 1 m2 tego placu wynosiła 21,5 zł.

Skala 1 : 1000 oznacza,ę
1 cm na planie = 1000 cm w rzeczywistości
czyli:
1 cm na planie = 10 m w rzeczywistości
a = 45 m = 4,5 cm na planie
a = 4,5 cm*10 = 45 m w rzeczywistści
b = 3,8 cm na planie
b = 3,8 cm*10 = 38 m w rzeczywistości

Obliczam pole dzialki w rzeczywistości
P = a*b
P = 45 m*38 m
P = 1710 m²

Obliczam koszt działko
K = 1710 m² * 21,5 zl/1m²
K = 36.765 zł
Odp. Za plac zapłcili 36.765 zł


5.
W Sali szpitala o wymiarach: długość -6m, szerokość- 4m i wysokość - 3,5m leży 6 pacjentów. Ile m3 powietrza przypada na jednego chorego w tej sali ?

a = 6 m
b = 4m
h = 3,5 m

Obliczam objętość sali = objetości powietrza w sali
V = a*b*h
V = 6m*4m*3,5m
V = 84 m³

Obliczam ile m³ powietrza przypada na 1 chorego
84 m³ : 6= 14 m³

Odp. Na 1 chorego przypada 14 m³ powietrza
6 5 6