Ponumeruj wydarzenia, zaczynając od najwczesniejszego.
drugi rozbiór Rzeczpospolitej
powstanie kościuszkowskie
Konstytucja 3 maja
konfederacja barska
elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego
konfederacja targowicka
pierwszy rozbiór Rzeczpospolitej
elekcja Augusta II
trzeci rozbiór Rzeczpospolitej
założenie Szkoły Rycerskiej

pilne

2

Odpowiedzi

2010-03-01T21:17:12+01:00
Elekcja Augusta II
elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego
założenie Szkoły Rycerskiej
konfederacja barska 1768-72
pierwszy rozbiór Rzeczpospolitej
Konstytucja 3 maja
konfederacja targowicka 1792
drugi rozbiór Rzeczpospolitej
powstanie kościuszkowskie
trzeci rozbiór Rzeczpospolitej
11 4 11
2010-03-01T21:35:21+01:00
August 2 mocny - 1697-1706
stanisław august poniatowski - 1764-1795
założenie szkoły rycerskiej 1765
konfederacja barska - 1768-1772
1 rozbiór - 1772
konstytucja 3 maja - 1791
konfederacja targowicka -1792
2 rozbiór - 1792
powstanie kościuszkowskie - 1794
3 rozbiór - 1795
8 2 8