POMOCY :( Daje 40 punktów
1. Jedna ze ścian prostopadłościanu ma wymiary 8cm x10cm. Prostopadłościan ten ma objętość 320 cm³.Podaj wymiary pozostałych ścian.
2.Pole powierzchni sześcianu jest równe 96cm².Jaka jest objętość tego sześcianu?
3.Oblicz długość przekątnej sześcianu o krawędzi długości 5 .
4.
a ) 2,5m³-ile to cm³
b) 325000cm³-ile to m³
c)0,32cm³-ile to mm³
d)0,5m³-ile to litrów
e)0,2l -ile to cm³
f)150 ml-ile to cm³
5.Podstawą graniastosłupa jest romb o przekątnych 4 cm i 6cm,a krawędzie boczne mają długość 5 cm.Jaka jest objętość tego graniastosłupa ? Jakie jest jego pole powierzchni całkowitej?
6.Basen ma długość 20 m i szerokość 10m . W najgłebszym miejscu jest 1,8 m głębokości ,a w najpłytszym -1,2m .Ile waży woda wypełniająca basen po brzegi ? Przyjmij,że 1 litr wody waży 1 kg.
7.Kostki do gry : sześcienna i ośmiościenna mają krawędzie takiej samej długości i są wykonane z tego samego materiału .Która z tych kostek jest cięższa? O ile procent jest cięższy

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T22:01:17+01:00
Zad.1.
a=8cm
b=10cm
V=320cm³
c=?
V=a×b×c
320cm³=8cm×10cm×c
320cm³=80cm²×c /:80cm²
c=4cm
Wymiary ścian:
8cm×10cm
8cm×4cm
10cm×4cm
Zad.2.
Pp=96cm²
Pp=6a²
6a²=96cm² /:6
a²=16cm²
a=√16cm²
a=4cm
V=a³
V=(4cm)³
V=64cm³
Zad.3.
d-przekątna sześcianu
d=a√3
d=5√3


3 3 3