Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T21:57:30+01:00
W Rosji Piotr I :
a) obyczajowe: kazał zgolić brody bojarom i nosić zachodnie stroje, dopuścił kobiety do towarzystwa a niektóre nawet sam nauczał tańczyć, kazał opracować specjalny poradnika odpowiedniego zachowania przy stole
b) oświatowe: założył Akademię Nauk w Petersburgu, zakładał liczne szkoły (wojskowe, inżynieryjne, prawnicze, medyczne), wprowadzono nowy alfabet grażdankę.
c) wojskowe: powstanie regularnej armii lądowej wyposażonej w broń palną i artylerię (liczyła 350 tys. żołnierzy) oraz marynarkę wojenną, zmusił także szlachtę do dożywotniej służby wojennej
d) gospodarcze: budowa manufaktur działających na potrzebę wojsk - powstanie przemysłu pracującego głównie na potrzeby wojska : wytwarzanie armat, karabinów, mundurów. sprowadzenie do kraju z Zachodu wielu rzemieślników i inżynierów wojskowych, popierał i dbał o rozwój handlu
e) religijne: podporządkował sobie Kościół prawosławny – Cerkiew : car stanął na jego czele
f) administracyjne: dumę bojarską zastąpił senatem i kolegiami w których osadził swoich dawnych przyjaciół
g) terytorialne: podzielenie kraju na gubernie, a gubernie na prowincje, gubernatorzy podlegali bezpośrednio carowi.


w Niemczech Fryderyk II Wielki :
- wprowadził obowiązek uczęszczania do szkoły
- poparł rozwój przemysłu i rolnictwa
- rozbudował armię
- zreformował sądownictwo
- dbał o tolerancję religijną w kraju
- ograniczył cenzurę
- zakazał tortur

w Austrii Maria Teresa i Józef II:
Maria Teresa :
- unowocześniła wojsko i administrację
- zreformowała sądownictwo
- zmniejszyła ciężary feudalne ludności chłopskiej
- założyła wiele szkół

Józef II :
- wprowadził tolerancję religijną – rozwiązał jednak kilkaset nieproduktywnych klasztorów
- podzielił państwo na gubernie a gubernie na powiaty
- zniósł poddaństwo osobiste chłopów (mogli zmienić miejsce zamieszkania) - wolność osobista
- podporządkował sobie Kościół – ograniczył przywileje duchowieństwa
- sporządził spis wszystkich poddanych w celach podatkowych
- dbał o rozwój manufaktur
- ograniczył import towarów