Odpowiedzi

2010-03-01T21:46:31+01:00
Np. dla tlenku węgla (IV)
wzór - CO₂

OBLICZANIE MASY CZĄSTECZKOWEJ

mCO₂ = 1*mC + 2*mO = 1*12u + 2*16u = 12u+32u=44u
zatem cząsteczkowa masa tlenku węgla (IV) wynosi 44 u.

OBLICZANIE STOSUNKU MASOWEGO

mC: 2*mO = 12u : 2*16u = 12u : 32u = 3 : 8
czyli stosunek masowy węgla do tlenu w tlenku węgla (IV) wynosi 3:8.
1 5 1