Odpowiedzi

2009-10-19T18:53:20+02:00
2009-10-19T18:54:56+02:00
1 Suma liczby i liczby do niej przeciwnej jest równa 0.
Prawda. Np.: 3+(-3)=3-3=0
2 Iloczyn liczby i liczby do niej przeciwnej jest równy 1.
Fałsz. Np.: 3*(-3)=-9
3 Suma liczby i jej odwrotność wynosi 0.
Fałsz. np.: 2+½=2½
4 Iloczyn liczby i jej odwrotność jest równy 1.
Prawda, np.:2*½=1