Potrzebuje literatury przedmiotu!!
a tu jest literatura podmiotu :
- J.Parandowski: Demeter i Kora, Mitologia 1992.
-J.Kochanowski: Treny, Kraków 1986.
-J.W.Goethe: Cierpienia młodego Wertera, Warszawa 1984.
-T.Borowki: U nas w Auschwitzu , Warszawa 1981.

1

Odpowiedzi

2010-03-01T21:41:21+01:00
Słownik motywów literackich, oprac. haseł Kremie A., Włodarczyk B., Stopka D., Kraków 2005;
Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 1988

Drewnowski T., Ucieczka z kamiennego świata. O Tadeuszu Borowskim, Szczecin 1987, Prószyński i S-ka, ISBN 83-242-0618-3, s. 56-58

Kosiek T., Skrzypek Ł., Nawrot A., Sętkowska Steczek G., Słownik motywów literackich, Kraków, 2005.(totalitaryzm , s.286-287) , ISBN 978-83-7435-775-3

Krzyżanowski J. , Poeta czarnoleski. Studia literackie, Warszawa 1984, s. 101-105