9.Obilicz x i y wiedząc że punkty A i B są symetyczna względem osi y.
1.A= (x,4), B = (0.5,y)
2.A=(2x+1,3y) B=(x-1,y+3)
3. A=( 9,4-y) B=(x3 ulamek,15-9)

8.Oblicz xi y wiedząc że punkt A i B sa symetryczne względem osi x
1. A=(-6,y) B=(2-x,7)
2.A=(3x-1,2y) B=(x+2,4y-1)
3.A=(-4x+1, 5-y) B=(x+3,-8)

1

Odpowiedzi

2010-03-01T21:55:52+01:00
9
1)a=(0.5,4) b=(-0.5,4)
2)a=(3,6) b=(-3,6)
3)a=(9,-4) b=(niewiem co tam jest na pisane)
10
Tego nieumiem