Odpowiedzi

2010-03-01T21:58:44+01:00
Funkcja jest określana wzorem f(x)=x²-3x+5.Oblicz jej wartość dla
argumentów
4 f(4)= 16 - 3*4 + 5 = 16 - 12 + 5 = 9
0 f(0) = 0 - 0 + 5 = 5
f(1+√2)= (1+√2)² - 3*(1+√2) +5
f(1+√2)= 1+2√2 + 4 - 3 -3√2 + 5
f(1+√2) = 7-√2
f(³√5-2)= (³√5-2)² - 3*(³√5-2) + 5
f(³√5-2)= (∛5)² -4∛5 + 4 -3∛5 + 6 + 5
f(³√5-2)= (∛5)² -7∛5 + 15
dalej nie wiem co z tym zrobić.