Jak zmienią się wartości sił oddziaływań elektrostatycznych, gdy obydwa ładunki elektryczne wzrosną trzykrotnie, bez zmiany odległości między nimi ?


Jak zmienią się wartości sił, gdy obydwa ładunki elektryczne wzrosną trzykrotnie, a odległość między nimi też wzrośnie trzykrotnie ?

Plissss jak najszybciej!!!

2

Odpowiedzi

2010-03-01T21:53:29+01:00
Wzór:
F=(k*q1*q2)/r2;
Jeżeli wartości ładunków wzrosną każdy 3-krotnie ,to wartość siły kulombowskiej wzrośnie 9-krotnie.
W drugim przypadku wartość ładunku wzrasta 3 do kwadratu a wartość odległości wzrasta 3 do kwadratu,wartość siły kulombowskiej oddziaływania ładunków elektrycznych nie ulegnie zmianie.
2010-03-01T21:53:52+01:00
Z prawa Coulomba

F1=kqQ/r^2 - przed zmianą
ładunki wzrastają trzykrotnie
czyli 3Q i 3q

Zatem F2 = (k*3q*3Q)/r^2 = 9kQq/r^2 = 9*F1 czyli wzrośnie 9 razy

gdy r wzrośnie 3 krotnie i ładunki 3 krotnie
F1= kQq/r^2
F2=(k*3Q*3q)/(3r)^2 = (9kQq)/(9r^2)= kQq/r^2 = F1 czyli nie zmieni się - 9 się skracają