Prosze pomozcie mi!!

Jak sie liczy sa dwa sposoby mase molowa czasteczowa itp co to m,n,M?? jakie sa wzory ?? co to n, N,Na ???
podaje przyklady zadan. Zgromadzono 15,05*10²³atomow sodu. ilu molom odpowaida taka liczba atomow??

Drugi rodzaj zgromadzono 15,06*10²³atomow Mg. ilu molom odp taka liczba atomow.

1

Odpowiedzi

2010-03-01T23:10:47+01:00
Jak sie liczy sa dwa sposoby mase molowa czasteczowa itp co to m,n,M?? jakie sa wzory ?? co to n, N,Na ???
masz wzory takie:

n = m/M
n = N/Na

n - liczba moli (mol)
m - masa substancji (podana w gramach)
N - liczba cząsteczek i atomów (at., cząst.)
Na - stała Avogadro (ona jest równa ok. 6,02 * 10²³ 1/mol)
M - masa molowa, odczytujesz ją z układu okresowego jest równa masie cząsteczkowej, czyli [u], ale wyrażona jest w [g/mol]

masa cząsteczkowa np...
HCl = m Cl + m H = 35,5 u + 1 u = 36,5 u
odczytujesz wartości z układu i zaokrąglasz do liczb całkowitych, z wyjątkiem chloru
masa molowa HCl:
HCl = m Cl + m H = 35,5 g/mol + 1 g/mol = 36,5 g/mol

Zgromadzono 15,05*10²³atomow sodu. ilu molom odpowaida taka liczba atomow??

zapisz sobie dane:
masz N, czyli liczbę atomów, masz stałą Avogadro, ona zawsze jest taka sama i trzeba ją zapamiętać
N = 15,05*10²³
Na = 6,02 * 10²³

n = N / Na
n = 15,05*10²³ / 6,02 * 10²³ = 2,5 moli

Drugi rodzaj zgromadzono 15,06*10²³ atomow Mg. ilu molom odp taka liczba atomow.

tu możesz obliczyć tak jak w zadaniu powyżej, lub z proporcji

1 mol - 6,02 * 10²³ atomów
x moli - 15,06*10²³ atomów

teraz na krzyż:

x = (15,06*10²³* 1mol) / 6,02 * 10²³ = około 2,5 mola