Odpowiedzi

2010-03-01T22:17:31+01:00
Przyjmuje zalozenie ze jest to ruch jednostajnie przyspieszony

a=Δv:Δt
Δv= v koncowe - v poczatkowe= 80 m/s

stad Δt=Δv:a= 80 m/s:0,9 m/s²=88,888 s

droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym gdy v poczatkowe =0
wyraza sie wzorem:
s=½at²= ½ x 0,9 x 88,88²= 3554,84 m

po 3554,84 m samolot sie oderwie od ziemi
2 4 2