Odpowiedzi

2010-03-01T22:11:53+01:00
1) Obliczam jaka jest masa substancji rozpuszczonej w 400 g roztworu
Cp= ms*100%: mr
ms=(Cp*mr):100%=(15%*400):100%=60.
czyli substancji rozpuszczonej zostało 60 g.
Jeśli dolejemy 200 g wody, to masa roztworu wyniesie 400 g +200 g= 600g
Cp= ms*100%: mr=60*100%:600=10%
2)Szukam masę substancji rozpuszczonej w poszczególnych roztworach
Cp= ms*100%: mr
ms=(Cp*mr):100%
I. ms=(Cp*mr):100%=(5*200):100=10g
II.ms=(Cp*mr):100%=(3%*300):100=9 g
III. ms=(Cp*mr):100%=(20%*500g):100=100g
masa końcowego roztworu to 200+300+500=1000 g
masa substancji rozpuszczonej to 10+9+100=119 g
Cp= ms*100%: mr=119g*100%:1000g=11,9%
2010-03-01T22:20:52+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Zad1
Z def. stęż. procent.
15g subst.---------100g roztworu
xg subst.-----------400g roztworu
x=15*400/100
x=60g subst.
Dolewam 200g wody, więc
60g subst.-------600g roztworu
xg subst.--------100g roztworu
x=60*100/600
x=10g
x=10%

zad2
Roztwór I
Z def. stęż. procent.
5g subst.---------100g roztworu
xg subst.---------200g roztworu
x=5*200/100
x1=10g subst.

Roztwór II
Z def. stęż. procent.
3g subst.---------100g roztworu
xg subst.---------300g roztworu
x=3*300/100
x2=9g subst.

Roztwór III
Z def. stęż. procent.
20g subst.---------100g roztworu
xg subst.-----------500g roztworu
x=20*500/100
x3=100g subst.

Dodaję do siebie substancje i roztwory (I-III), więc
x=x1+x2+x3=10g+9g+100g=119g subst.
x=x1+x2+x3=200g+300g+500g=1000g roztworu
119g subst.------1000g roztworu
xg subst.--------100g roztworu
x=119*100/1000
x=11,9g
x=11,9%

Stężenie końcowe wynosi 11,9%