Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-02T06:44:12+01:00
W terminie oświecenie,przejętym z języka niemieckiego,zawiera się właściwie jego cała idea-pierwszej nowożytnej epoki,której geneza jest diametralnie inna w Europie niż w Polsce.W Europie przypada na wiek XVIII,choć głownymi jego filarami są filozofowie wieku ubiegłego ( Kartezjusz,Spinoza czy Bacon),a w Polsce oświecenie rozpoczyna się w drugiej połowie XVIII wieku.
Wiek ten miał przynieść oświecenie ludzkości Europy w sensie jak najbardziej dosłownym i stanowił odpowiedź światłych umysłów na okres upadku obyczajów i kultury-za jaki uważano barok.Wybitne jednostki tej epoki,mającej świadomość swej wiedzy i intelektu,przeświadczone były o szczególnej misji,jaką w dziejach ludzkości i kultury europejskiej przyjdzie im spełnić,głosząc nową wiarę w potęgę rozumu ludzkiego.Dlatego epokę tę we Francji nazywano wiekiem oświeconych i wiekiem filozofów,a także wiekiem rozumu,gdyż rozum ludzki był traktowany jako naturalne światło,jedyny doskonały instrument poznania świata,człowieka,otaczającej go rzeczywistości,a nawet Boga.Europejskie oświecenie przynosi niezwykle dynamiczny rozkwit filozofii,nauk ścisłych i przyrodniczych.Jest okresem znaczących przemian politycznych,społecznych i ustrojowych-szczególnie w krajach będących jego centrami intelektualnymi,takich jak Anglia czy Francja,gdzie ich następstwem będzie rewolucja francuska,a jej reperkusje zaznaczą się w całej Europie.Łacina zdecydowanie traci swoje znaczenia na rzecz języków narodowych.Modna staje się znajomość języka francuskiego i niemieckiego.Do głosu,jako warstwa społeczna,dochodzi mieszczaństwo,które staje się siła reformatorską.Generalnie rzecz biorąc,gdy mówimy o oświeceniu,mamy na myśli ogól tendencji i prądów w życiu społecznym i kulturalnym,nacechowanych krytycyzmem wobec istniejącej rzeczywistości,pragnących wyzwolenia człowieka z więzów feudalnych i zrównania chłopów z innymi stanami.
3 4 3