Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T22:45:52+01:00
1. zapisujemy "sól + woda" ---> za strzałką zapisujemy wodorotlenek, który tworzy metal z tej soli z uwzględnieniem tej samej wartościowości i kwas, którego reszta kwasowa jest taka sama, jak reszta kwasowa tej soli z substratów. Wyrównujemy. Oczywiście na samym początku należy sprawdzić, czy dana sól nie jest solą pochodzącą od mocnej zasady (zasady mocne - wodorotlenki, które tworzy metal 1 i 2 gr Układu z pominięciem Mg(OH)₂ i Be(OH)₂) i mocnego kwasu oraz, czy jest rozpuszczalna w wodzie
Mocne kwasy: HCl, H₂SO₄, HNO₃, HClO₄, HI, HBr, ...

FeCl₂ + 2H₂O ---> Fe(OH)₂ + 2HCl

2. Później rozpisujemy jonowo tylko mocne elektrolity, czyli mocne kwasy i mocne zasady i wszystkie rozpuszczalne w wodzie sole:

Fe²⁺ + 2 Cl⁻ + 2H₂O ---> Fe(OH)₂ + 2H⁺ + 2Cl⁻

3. Skracamy te same wyrazy po obu stronach strzałki.

Fe²⁺ + 2H₂O ---> Fe(OH)₂ + 2H⁺

Jeśli w substratach pozostał jon +, czyli kation, to hydroliza jest kationowa, a w produktach jon -, czyli anion wodoru, to odczyn kwasowy
2 5 2