Obwód trójkąta równobocznego jest równy 6a+9b+3. Znajdź dlugosc boku tego trójkąta

Pole pewnego rombu jest równe 3a2/kwadrat/ + ab, a jedna z jego przekątnych ma dlugość 2a. Znajdź dlugość drugiej przekątnej

Jaki obwód ma prostokąt, którego jeden ma dlugość 2a, a pole jest równe 6ab - 4a2/kwadrat/

1

Odpowiedzi

2010-03-01T22:21:27+01:00
2.
P=3a^2+ab
e=2a
f=?

P=(e*f)/2
2P=e*f
f=2P/e

f=[2*(3a^2+ab)]/2a
f=[6a^2+2ab]/2a
f=3a+b

3.
P=6ab-4a^2
a=2a
b=?

P=a*b
b=P/a
b=[6ab-4a^2]/2a
b=3b-2a
1 5 1