1.Podane skale zapisz w postaci:
a)mianowej: *1:75 000........... *1:500 00.........
b)liczbowej: *1 cm-1km............... *1cm-250m..........

3.Napisz nazwy miast o następujących współrzędnych geograficznych:
a) 50 stopni N, 22 stopni E................................
b) 35 stopni S, 56 stopni W...............................
4.Nazwij metodę kartograficzną, za pomocą której przedstawiłbyś na mapie:
a)średnią gęstość zaludnienia wg.województw
b)rozmieszczenie naturalnych formacji roślinnych na świecie
5.Wymień planety zewnętrznego układu słonecznego?
6.Podaj definicję ruchu obiegowego ziemi i wymień jego następstwa.

PILNE NA DZISIAJ!!!!!!!!!!!!

3

Odpowiedzi

2010-03-02T09:09:49+01:00
1. a) 1cm-750m
1cm-500m
b)1:100000
1:25000

3) a)Rzeszów
b)Montevideo

4) a) KARTOGRAM
b)

5)Jowisz, Saturn, Uran, Neptun

6)Ruch obiegowy- to obieg Ziemi w okół Słońca z zachodu na wschód, prawoskrętnie w czasie 365 dni 5 godz. i 46 min.
Następstwa ruchu obiegowego:
-Istnienie pór roku
- Ma wpływ na długość dnia i nocy
-strefy oświetlenia Ziemi
-zmiana wysokości Słońca nad horyzontem w różnych szerokościach geograficznych w ciągu roku
-różne zmiany temperatury powietrza
-występowanie dni i nocy polarnych - rok astronomiczny
-występowanie stref klimatycznych [ okołorównikowa, umiarkowana oraz okołobiegunowa ]

2010-03-02T11:36:54+01:00
1.Podane skale zapisz w postaci:
a)mianowej: *1:75 000 1cm->750m *1:500 00 ->1cm-500m
b)liczbowej: *1 cm-1km-> 1:100000 *1cm-250m-> 1:25000

3.Napisz nazwy miast o następujących współrzędnych geograficznych:
a) 50 stopni N, 22 stopni E RZESZÓW
b) 35 stopni S, 56 stopni W MONTEVIDEO

4.Nazwij metodę kartograficzną, za pomocą której przedstawiłbyś na mapie:
4) a) KARTOGRAM
b) KARTODIAGRAM

5.Wymień planety zewnętrznego układu słonecznego?
5)Jowisz, Saturn, Uran, Neptun

6.Podaj definicję ruchu obiegowego ziemi i wymień jego następstwa.
6)Ruch obiegowy- to obieg Ziemi w okół Słońca z zachodu na wschód, 1 pełen obieg trwa dokładnie 365 dni 5 godz. i 46 min.
dlatego po z sumowaniu 5 godz i 46 minut i wymnozeniu przez 4, mamy co 4 lata rok przestepny.

Następstwa ruchu obiegowego:
-Istnienie pór roku
- Ma wpływ na długość dnia i nocy
-strefy oświetlenia Ziemi
-występowanie dni i nocy polarnych - rok astronomiczny
-występowanie stref klimatycznych [ okołorównikowa, umiarkowana oraz okołobiegunowa ]
-zmiana wysokości Słońca nad horyzontem w różnych szerokościach geograficznych w ciągu roku
-różne zmiany temperatury powietrza
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T12:35:35+01:00
1.Podane skale zapisz w postaci:
a)mianowej:
*1:75 000.
.1c-75 000cm
1cm-750m
1cm-0,75km........
.
*1:500 00.......
..1cm-500 00(?)
gdyby było: 500 000 to
1cm-5km
jeśli nie to:
1cm-0,5km
lub 1cm-500m

b)liczbowej:
*1 cm-1km.
1: 100 000..............

*1cm-250m..........
1:25 000

3.Napisz nazwy miast o następujących współrzędnych geograficznych:
a) 50 stopni N, 22 stopni E.. Rzeszów..............................
b) 35 stopni S, 56 stopni W.....Montevideo..........................

4.Nazwij metodę kartograficzną, za pomocą której przedstawiłbyś na mapie:
a)średnią gęstość zaludnienia wg.województw
Metoda kartogramu
b)rozmieszczenie naturalnych formacji roślinnych na świecie
metodą chorochromatyczną

5.Wymień planety zewnętrznego układu słonecznego?
planety-olbrzymy: Jowisz, Saturn, Uran, Neptun.

6.Podaj definicję ruchu obiegowego ziemi i wymień jego następstwa.

Ruch obiegowy Ziemi - to ruch Ziemi wokół Słońca po orbicie w kształcie elipsy .Ziemia porusza się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Jeden pełny obrót trwa 1 rok, czyli ok. 365 dni 6 godzin

Następstwa ruchu obiegowego Ziemi to:
-pory roku,
-różna długośc dnia i nocy
- wystepowania dnia i nocy polarnej
-występowanie stref klimatycznych
-różne strefy oświetlenia kuli ziemskiej
to najważniejsze!

1 5 1