1.Ile waży 30m miedzianego drutu o średnicy przekroju 2mm?(1cm3 miedzi waży 8,96kg)
2. Stalowa rura ma średnicę zewnętrzną równą 12cm a średnicę wewnętrzną 8cm.Ile waży 1metr takiej rury? ( 1cm3 stali waży 7,8g)
3. Ołówek ma długość 16cm a średnica grafitu wynosi 2mm.Ile waży grafit w ołówku (1cm3 grafitu waży 2,3g).

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T22:28:09+01:00
A)
h=30m=3000cm
D=2mm=0,2cm
r=D/2=0,1cm
V=Pi*r^2*h=3,14*0,1*0,1*3000=94,2
1cm3 => 8,96g
94,2cm3 => x
x=94,2*8,96=844g

b)
h=1m=100cm
Dz=12cm; rz=Dz/2=6cm
Dw=8cml rw=Dw/2=4cm
Vz=Pi*rz^2*h=3,14*6*6*100=11304
Vw=Pi*rw^2*h=3,14*4*4*100=5024
V=Vz-Vw=11304-5024=6280
1cm3 => 7,8g
6280cm3 => x
x=6280*7,8=48984g

c)
h=16cm
D=2mm=0,2cm; r=D/2=0,1cm
V=Pi*r^2*h=3,14*0,1*0,1*16=0,5024cm3
1cm3 => 2,3g
0,5024cm3 =>x
x=2,3*0,5024=1,5552g
18 3 18