PROSZE NA JUTRO POTRZEBNE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


ZADANIE 1
Spprawdz czy suma wyrazen 2x+3x²y-12xy i -5x-12x²y+24xy jest podzielona przez 3, jezeli x i y są liczbami całkowitymi.

ZADANIE 2
Sprawdz czy roznice wyrazen: -2(a+2b²)-4ab² i -7(a-b²)+2(2b²-7ab²) jest podzielona przez 5 jezeli a i b są liczbami całkowitymi.

ZADANIE 3
Czy róznica miedzy liczbą czterocyfrową której cyfrą dziesiątek jest zero a liczbą zapisaną za pomocą tych samych cyfr ale w odwrotnej kolejnosci jest podzielona przez 9?

ZADANIE 4
Utworzono figure z dwóch prostokątów Ile razy większy sie pole całej figury jeżeli długośc a i d zwiekrzymy trzy krotnie a długości b i c zwiększymy dwukrotnie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T23:18:28+01:00
Zad.1
a. 2x+ 3x²y-12xy
b. -5x-12x²y +24xy
przyjmijmy że x=2 a y=4
podstawiamy te liczby
a. 4+3(4*4)- 12(2*4)= 4+ 48- 96= -44
b. -10- 12(4*4)+24(2*4)= -10-192+192= -10
dodajemy wyniki
-44+(-10)= -54
-54÷3= -18
liczba jest podzielna przez 3

zad.2
a. -2(a+2b²)-4ab²
b. -7(a-b²)+2(2b²-7ab²)
przyjmujemy że a= 2 a b = 4
podstawiamy te liczby
a. -2(2+32)- 4(2*16)= -2* 34- 128= -68-128= -196
b. -7(2-16)+2(32-7(2*16))= 98-384= -286
odejmujemy wyniki
-196-(-286)= -196+286= 90
90÷5= 18
liczba ta dzieli sie przez 5
zad.3
tysiące- t
setki-s
dziesiątki- dz
jedności-j
podstawiamy wybrane liczby ( 0 musi być tam na pewno)
t s dz j
2 5 0 7
2000+500+0+7= 2507
liczba odwrotna
t s dz j
7 0 5 2
7000+0+50+2= 7052
2507-7052= - 4545
-4545÷9= -505
liczba jest podzielna przez 9