Zadanie 1 )

Prosta l ma równanie kierunkowe y= dwie trzcie x + trzy czwarte,a prosta k dana jest równaniem ogólnym 2x-3y+4=0.Uzasadnij,że proste te są równoległe.

Zadanie 2)Dana jest funkcja f określona wzorem : f(x)=2(x-1)(3-x)-4(x-3).
a) oblicz miejsca zerowe funkcji f
b)wyznacz zbior wartosci funkcji f


zadanie 3)Dlugsc krawedi podstawy ostroslupa prawidlowego trojkatnego jest rowna dwa pierwiastki z trzech cm a kąt nachylenia krawiedzi bocznej do plaszczyzny podstawy ma miare 60 stopni.Oblicz objetosc ostroslupa.


zadanie 4)
Pierwszy wyraz siedmiowyrazowego ciagu geometryczneo o wyrazach dodatnich jest rowny 2,a ostatni 1458.
a)Znajdz srednia artmetyczna wyrazow tego ciagu
b)Czy ciag arytmetyczn o tej samej dlugosci o i takicjh samych wyrazach skrajnych bedzie mial srednia wieksza czy mniejsza? Odpowiedz uzasadnij

Na jutro potrzebuje !!!

dziekuje z gory :)

2

Odpowiedzi

2010-03-01T22:48:18+01:00
Zadanie 1:
y=2/3x + 3/4
2/3x-y+3/4=0 |*3 ||2x-3y+4=0
2x-3y+4=0

Są równoległe, ponieważ b jest takie samo.

Zadanie 2:
f(x)=2(x-1)(3-x)-4(x-3)
f(x)=2(3x - xkwadrat -3 + xkwadrat) -4x+12
f(x)=6x - 2xkwadrat -6 + 2xkwadrat - 4x + 12
f(x)=2x+6
0=2x+6
-2x=6 |:(-2)
x=-3

Miejsce zerowe P=(-3;0)
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-01T22:50:36+01:00
ZADANIE 1
l: y=2/3x+3/4
k: 2x-3y+4=0
3y=2x+4 /:4
y=2/3x+4/3
aby proste były równoległe musza mieć taki sam współczynnik kierunkowy a
w tym wypadku współczynnik kierunkowy prostej l jest taki sam jak wspólczynnik kierunkowy prostej k.

ZADANIE 2
f(x)=2(x-1)(3-x)-4(x-3)=2(3x-x²-3+x)-4x+12=-2x²+8x-6-4x+12=-2x²+4x+6
a)
f(x)=0
-2x²+4x+6=0 /:(-2)
x²-2x-3=0
Δ=16√Δ=4
x1=3
x2=-1
b)
W=(-b/2a;-Δ/4a)=(1,-4)
ramiona są sierowane do góry gdyż a>0, druga wartość W (wierzchołka) informuje nas o tym, odkąd zaczyna się zdbiór wartośći więc Y=<-4;+∞)
1 5 1