1.Powierzchnia uprawna Bieszczadzkiego Parku Narodowego wynosi 21,12 km2.Ile to hektarów? 1km2 = 100ha

2.Na koszt wynajmu autokaru składa się opłata stała wynosząca 750 zł za każdy dzień wynajmu oraz opłata 2,50 zł za każdy przejechany kilometr.Oblicz koszt wynajmu autokaru na trzydniową wycieczkę,w czasie której uczestnicy przejadą łącznie 723 km.

3.Parking ma kształt prostokąta,którego jeden bok wynosi 120 m długości,drugi jest o 30m krótszy.Oblicz powierzchnię parkingu.

4.Na planie wykonanym w skali 1: 4000 parking ma wymiary 3 cm x 3 cm.Jakie ma wymiary ten parking w rzeczywistości?

5.Na wycieczkę pojechało 42 uczestników.Liczba dziewcząt stanowiła 3/7 liczby uczestników w wycieczce.Ile chłopców pojechało na wycieczkę?

6.W pewnej szkole liczba uczniów klas szóstych jest największą liczbą dwucyfrową podzielną przez 3 i przez 4.Ilu uczniów jest w tej klasie?

7.Rabata kwiatowa ma kształt prostokąta,którego jeden bok jest dwa razy dłuższy od druegiego, a obwód wynosi 24 m.Jakie wymiary ma ta rabata kwiatowa.

8.Pan Nowak rozpoczął pracę na działce o godzinie 14.42 a zakończył o 17.28.Ile czasu pracował na działce pan Nowak?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T22:53:30+01:00
Zad.1]
1km²=100ha
21,12km²=21,12×100=2112ha
zad.2]
750×3+2,50×723=2250+1807,50=4057,50zł= koszt całkowity
zad.3]
a=120m
b=120m-30m=90m

pole=120×90=10800m²
zad.4]
3cm×4000=12 000cm=120m
wymiary: 120m na 120m
zad.5]
1-3/7=4/7
4/7z 42=168/7=24 chłopców pojechało
zad.6]
największa liczba 2 cyfrowa podzielna przez 3 i 4 to :96
zad.7]
a=1 bok
b=2 bok
b=2a

2a+2b=24m
2a+2×2a=24
2a+4a=24
6a=24
a=24:6
a=4

2a=8
wymiary rabaty: 4m na 8 m
zad.8]
od 14,42 do 17,28 jest 3 godz. bez 14 minut, czyli pracował ,2 godz. i 46 minut