Odpowiedzi

2010-03-01T23:10:00+01:00
Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego o krawędzi podstawy równej 6cm i krawędzi bocznej długości 8 cm .


Pc=2Pp+Pb

Pp=6*a²√3/4
Pp=6*6²√3/4
Pp=6*36√3/4
Pp=216√3/4
Pp=54 cm²

Pb=6*a*b
Pb=6*6*8
Pb=288 cm²

Pc=2PP+Pb
Pc=2*54cm²+288cm²
Pc=396cm²
2010-03-01T23:15:36+01:00
A=6
h- wysokość boku
^2 - do potegi 2
| - pierwiastek
c =8

Pp = 6 * a^2 * |3 / 4
Pp = 6 * 6 ^2 * |3 /4
Pp = 216 * |3 /4
Pp = 54* |3

Pb = 1/2 * a * h
h^2=c^2 - a^2
h^2= 8^2 - 6^2
h^2=64 -36
h^2=28
h= 2|7

Pc =Pp + 6*Pb
Pc= 54|3 + 6*2|7 = 54|3 + 12|7

H - wysokość ostrosłupa
r- promień = 6
H^2= c^2 -r^2
H^2= 8^2 - 6^2
H^2=64 -36
H^2=28
H= 2|7

V = 1/3 * Pp * H
V= 1/3 * 54|3 * 2|7 = 36|21