Do usztywnienia złamanych kończyn stosuje się opatrunek gipsowy.Jego twardnienie nie polega na reakcji gipsu palonego z wodą.
gips palony + woda→gips krystaliczny
Oblicz ile gramów wody należało dodać do 290g gipsu palonego aby otrzymać 344g gipsu.krystalicznego
Prosze na dziś

1

Odpowiedzi

2010-03-01T23:03:10+01:00
Korzystamy z prawa zachowania masy, które mówi nam, że masa substratów jest równa masie produktów.

gips palony + woda ---> gips krystaliczny
290 g + x ----> 344 g
x = 344 g - 290 g = 54g

Należy dodać 54 gramy wody.
1 5 1