Rozwiąż układy równań metodą przeciwnych współczynników:
W każdym podpunkcie jest klamra. II sposobem rozwiązywania równań.

a) 2x+5y=7 b) x+y=2 c) x+2y=9

3x-5y=3 x-y=0 -x-3y=16

d) -x+y=5 e) 2x-1,1y=0,7 |f) x-2y=4|

x+y=5 0,5x+1,1=4,3 | -x+3y=0|

2

Odpowiedzi

2010-03-01T23:45:10+01:00
Rozwiąż układy równań metodą przeciwnych współczynników:
W każdym podpunkcie jest klamra. II sposobem rozwiązywania równań.

a) 2x+5y=7
3x-5y=3
--------
5x=10 /:5
x=2

4+5y=7
5y=3
y=3/5

{x=2
y=3/5

b) x+y=2
x-y=0
-----------
2x=2 /:2
x=1

{x=1
y=1

c) x+2y=9
-x-3y=16
-----------
-y=25 /:(-1)
y=-25

x-50=9
x=59

{x=59
y=-25

d) -x+y=5
x+y=5
-------------------
2y=10 /:2
y=5

x+5=5
x=0

{x=0
y=5

e) 2x-1,1y=0,7
0,5x+1,1y=4,3
-------------------
2,5x=5 /:2,5
x=2

1+1,1y=4,3
1,1y=4,3 -1
1,1y=3,3 /:1,1
y=3

{x=2
y=3

f) x-2y=4
-x+3y=0
-------------
1y=4
y=4

x-8=4
x=12

{x=12
y=4
2010-03-01T23:54:19+01:00
A.
2x+5y=7
3x-5y=3
----------------
5x=10/5
x=2
2*2+5y=7
4+5y=7
5y=7-4
5y=3/5
x=2
y=3/5

b.
x+y=2
x-y=0
-----------------
2x=2/2
x=1
1+y=2
y=2-1
x=1
y=1

c.
x+2y=9
-x-3y=16
-----------------
-y=25/(-1)
y=-25
x+2*(-25)=9
x-50=9
x=9+50
x=59
y=-25
d.
-x+y=5
x+y=50
----------------
2y=55/2
y=27,5
x+27,5=50
x=50-27,5
x=22,5y=27,5
e.
2x-1,1y=0,7
0,5x+1,1y=4,3
-------------------
2,5x=5/2,5
x=2
2*2-1,1y=0,7
4-1,1y=0,7
-1,1y=0,7-4
-1,1y=-3,3/(-1,1)
y=3
x=2
f.
x-2y=4
-x+3y=0
-------------
y=4
x-2*4=4
x-8=4
x=4+8
x=12
y=4