Napisz, jak doświadczalnie odróżnić próbki dwóch bezbarwnych cieczy:
heks-1-enu od n-heksanu? W odpowiedzi uwzględnij:
opis (rysunek) przeprowadzonego doświadczenia,
obserwacje pozwalające na odróżnienie badanych substancji,
równanie wykorzystanej reakcji.

1

Odpowiedzi

2010-03-02T01:20:52+01:00
Do odróznienia n-hekasanu [alkanu] od 1-heksenu [alkenu] mozna spokojnie przeprowadzic doswiadczenie z woda bromowa, która niereaguje z alkanami a z alkenami tak odbarwiajac ja jednoczesnie.
CH3CH2CH2CH2CH2CH3 n-HEKSAN
CH2=CHCH2CH2CH2CH3 1-HEKSEN
CH2=CHCH2CH2CH2CH3 + Br2 = CH2Br-CHBrCH2CH2CH2CH3
i zwiazek nazywa sie 1,2dibromoheksan
3 4 3